Jeśli posiadasz swój profil w platformie rezultaty24.pl możesz bez najmniejszych problemów zarejestrować się i zarezerwować start w wybranych konkurencjach.

Jeśli jeszcze nie dokonałeś rejestracji profilu zawodnika możesz dokonać to teraz REJESTRUJ https://zawodnik.rezultaty24.pl/#/register

Logowanie do platformy

Logowanie dokonujemy przez podanie adresu e-mail oraz utworzonego indywidualnego hasła. https://zawodnik.rezultaty24.pl

Po prawidłowym podaniu loginu (adres e-mail) oraz hasła zostanie przedstawiona lista przygotowanych zawodów.

Z listy odnajduje interesujące nas zawody. Następnie wybieramy przycisk Rezerwacja. Za pomocą przycisku [ Dodaj konkurencje ] wybierz interesujące się konkurencje na zawodach.

Jeśli organizator przewidziała konkretne zmiany, możesz samodzielnie dokonać wyboru najbardziej odpowiedniej dla ciebie zmiany. Zwróć szczególna uwagę czy konkurencje wybrane nie będą rozgrywane o tym samym czasie.

Po dokonaniu wyboru interesujących konkurencji oraz zmian należy dokonać zatwierdzenia wyboru.

Następnie sprawdź czy wybrany zestaw konkurencji i zmian jest właściwy, jeśli wszystko się zgadza dokonaj POTWIERDZENIA

W zależności od organizatora dostępne będą różne metody płatności za start w zawodach.

Prawidłowo dokonana rezerwacja powinna pojawić się w menu MOJE REZERWACJA